Webinář: POPs – Perzistentní organické znečišťující látky (Nařízení (EU) č. 2019/1021)

Stručný pohled na další legislativní předpis regulující nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami, a to perzistentními organickými značišťujícími látkami označovanými jako POPs.

V rámci webinaru se seznámíme se základními požadavky Nařízení (EU) č. 2019/1021. Budeme se věnovat látkám, které jsou regulované tímto nařízením a povinnostmi, které vyplývají pro uživatelel POPs z toho nařízení. Dále se zmíníme o úloze Členských států Evropské unie v souvislosti s POPs a o tom, jakou roli v této problematice zastává agentura ECHA. V několika bodech se také seznámíme s regulací POPs dle britské legislativy.

Informace

Obsah webinaru:

  • Nařízení (EU) č. 2019/1021
  • Látky regulované Nařízením (EU) č. 2019/1021
  • Povinnosti vyplývající z používání POPs
  • Úloha Členských států EU a agentury ECHA
  • Regulace nakládání s POPs britskou legislativou.

Jako obvykle ponecháme dostatečný prostor Vašim otázkám.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní.

Přednáší:

Jana Trávničková Ph.D. (REGARTIS)

Jana vystudovala chemii na FCH VUT v Brně. Poradenské činnosti v oblasti chemické evropské a národní legislativy se věnuje od roku 2014. Poradit Vám může se vším, co se týká nařízení REACH, především pak s autorizací SVHC látek, směrnicí RoHS II a nařízením o konfliktních minerálech. Poradit Vám může i se splněním požadavků nařízení REACH v oblasti správy bezpečnostních listů a požadavků CLP.

Právě není určený žádný termín


Online | new_releasesNaposledy upraveno: 01.11.2022 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542