Seminář Změny v legislativě chemických látek

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. ČIŽP: REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Obsah

Hlavní témata:

 • REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování
 • Nově omezené látky
 • CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování
 • Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP
 • UFI kódy – včetně generování z www
 • Evropský systém kategorizace výrobků
 • Databáze SCIP
 • Nový formát bezpečnostního listu

Přednášející:

ČIŽP; Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Obsah kurzu

Základní principy nařízení REACH a CLP, chemický zákon 350/2012 Sb., zákon 258/2000 Sb.

RNDr. Oldřich Jarolím, Česká inspekce životního prostředí

 • Databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP

Ing., Mgr. Jitka Fuitová, Envigroup:

 • REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování
 • CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování
 • oznamování nebezpečných směsí nyní a po 1.1.2020
 • UFI kódy – způsoby, generování z www, označování
 • databáze toxikogických center agentury ECHA (vyhledávání na ECHA)
 • PCN, formát oznámení toxikologickým střediskům, S2S – ukázky oznamování
 • Evropský systém kategorizace výrobků

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 15.09.2021 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542