Seminář Novinky v legislativě chemických látek

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu.

Hlídáte si změny chemické legislativy? Cílem tohoto semináře je usnadnit Vám orientaci ve změnách a novelách a přinést jejich podrobnější ucelený přehled. Probereme platné změny REACH a CLP k datu přednášky a změny všech ostatních předpisů chemické legislativy, včetně českých předpisů. Představíme Vám velkou novelu nařízení CLP, která by měla vejít v platnost pravděpodobně do konce roku, nové klasifikační třídy, které jsou již v platnosti, návrh novely nařízení o detergentech atd… Podíváme se na novou stránku agentury ECHA.

Seminář se zaměří i na to, jak se změny dotknou dodavatelského řetězce při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu.

Stále se setkáváme s tím, že klienti nemají ujasněné své role a z toho plynoucí povinnosti v distributorském řetězci. Proto náš seminář i když se týká změn začíná základními pojmy a popsáním rolí. Dále si již budeme povídat o novinkách v hodnocení nebezpečnosti směsí a v označování. Přiblížíme si oznamování směsí (UFI a PCN) - tam je stále něco nového, podíváme se na nová omezení REACH. Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Informace

Obsah kurzu

 • REACH a CLP určení rolí v distributorském řetězci.
 • Nová omezení v příloze XVII REACH.
 • Novinky v novele nařízení CLP.
 • Nové třídy pro nebezpečné směsi a označování.
 • Nové projednávané nařízení o detergentech, kde se chystají velké změny.
 • Oznamovací povinnost pro směsi – PCN oznámení, povinnosti k UFI a PCN podle postavení v dodavatelském řetězci.
 • Novinky v českých předpisech.
 • Novinky na stránkách ECHA - on-line ukázka.
 • Základní znaky jak snadno poznat nový formát bezpečnostního listu.

Co obdržíte po webináři?

Po akci Vám zašleme prezentace, videozáznam semináře a odpovědi na veškeré otázky.

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (Regartis)

Místo konání:

ONLINE nebo Praha:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena semináře zahrnuje

 • Individuální přístup naší přednášející
 • Občerstvení během celého dne.


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.02.2024 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542