Card image cap
Regartis a EKOhelp Akademie
Agentura
Chemické látky excelentně

O nás

Přípravou seminářů sestavených na aktuální témata podnikové ekologie vám pomůžeme s pravidelným vzdělávacím programem pro vaše zaměstnance. V tomto programu spolupracují odborníci společností REGARTIS s.r.o. (https://www.regartis.com/) a WCONTACT s.r.o. (https://www.eurochem.cz/)

Kurzy od agentury

...
Webinář: Nebezpečné chemické látky v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS I – RoHS III)
Nebezpečné chemické látky v elektrických zařízení (směrnice RoHS I – RoHS III)
2 299 Kč
...
Praktický kurz na oznamování do Toxikologických center (PCN)
Praktický kurz na oznamování do Toxikologických center (PCN)
9 559 Kč
...
Seminář Chemická legislativa v praxi, sestavování a kontrola bezpečnostního listu
Seminář Chemická legislativa v praxi a sestavování a kontrola bezpečnostního listu
9 438 Kč
...
REACH pro předměty
REACH pro předměty
5 929 Kč
...
Seminář Správné označování chemikálií
Správné označování chemikálií
4 719 Kč
...
Seminář Chemické látky a BOZP
Chemické látky a BOZP
4 719 Kč
...
Seminář Klasifikace a správné označování chemických látek a směsí
Seminář Klasifikace a označování CHLS dle CLP
5 929 Kč
...
Seminář BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost
Bezpečnostní list: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost
4 719 Kč
...
Seminář Chemická legislativa v praxi
Seminář Chemická legislativa v praxi
4 719 Kč
...
Seminář: Biocidní akademie (3 dny)
Biocidní akademie
13 189 Kč
...
Seminář Skladování chemikálií
Skladování chemikálií
4 719 Kč
...
Webinář: UFI kódy a základy PCN
UFI kódy
2 299 Kč
...
Webinář: Výrobky na rozhraní legislativ
Výrobky na rozhraní legislativ
2 299 Kč
...
Seminář Změny v legislativě chemických látek
Změny v legislativě chemických látek
4 719 Kč
...
Seminář: SCIP training - Oznamování do databáze SCIP
Seminář: SCIP training - Oznamování do databáze SCIP
9 559 Kč
...
Webinář: Povinnosti při uvádění chemických výrobků na trh
Povinnosti při uvádění chemických výrobků na trh
2 299 Kč
...
Webinář: Označování a oznamování detergentů
Označování a oznamování detergentů
2 299 Kč
...
Webinář: Etiketa dle požadavků kosmetiky
Etiketa dle požadavků kosmetiky
2 299 Kč
...
Webinář: Hodnocení nebezpečnosti výrobků/přípravků dle obsahu jednotlivých chemických látek
Hodnocení nebezpečnosti výrobků/přípravků
2 299 Kč
...
Webinář: Základy nařízení o biocidech BPR a etiketa dle BPR
Základy nařízení o biocidech
2 299 Kč
...
Webinář: POPs – Perzistentní organické znečišťující látky (Nařízení (EU) č. 2019/1021)
Webinář: POPs – Perzistentní organické znečišťující látky (Nařízení (EU) č. 2019/1021)
2 299 Kč

Lektoři agentury

EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542