Zabývám se nařízením REACH, CLP, biocidy a souvisejícími předpisy české legislativy, vztahem BOZP a chemických látek, skladováním, bezpečným nakládáním s chemickými látkami a směsmi. Zpracovávám příslušné dokumentace, bezpečnostní listy v různých jazycích, z biocidní dokumentace k povolení, oznámení nebezpečných směsí dle evropské i české legislativy.


Kurzy od lektora

...
Seminář Chemická legislativa v praxi, sestavování a kontrola bezpečnostního listu
Seminář Chemická legislativa v praxi a sestavování a kontrola bezpečnostního listu
9 438 Kč
...
Seminář Správné označování chemikálií
Správné označování chemikálií
4 719 Kč
...
Seminář Chemické látky a BOZP
Chemické látky a BOZP
4 719 Kč
...
Seminář Klasifikace a správné označování chemických látek a směsí
Seminář Klasifikace a označování CHLS dle CLP
5 929 Kč
...
Seminář BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost
Bezpečnostní list: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost
4 719 Kč
...
Seminář Chemická legislativa v praxi
Seminář Chemická legislativa v praxi
4 719 Kč
...
Seminář: Biocidní akademie (2 dny)
Biocidní akademie
13 189 Kč
...
Seminář Skladování chemikálií
Skladování chemikálií
4 719 Kč
...
Webinář: UFI kódy a základy PCN
UFI kódy
2 299 Kč
...
Webinář: Novinky v legislativě chemických látek
Novinky v legislativě chemických látek
2 299 Kč
...
Seminář Změny v legislativě chemických látek
Změny v legislativě chemických látek
4 719 Kč
...
Webinář: Nové nařízení o detergentech
Označování a oznamování detergentů
2 299 Kč

EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542