Seminář Skladování chemikálií

Chemické látky se nachází v provozovnách téměř všech odvětví. Ať už máte chemii v řádech mnoha kilogramů nebo jen „pár“ lahví sprejů nebo čistidel jejich správné skladování a umístění na pracovišti je důležité.

Seminář je vhodný pro firmy nakládající a skladující chemické látky a směsi, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Připravili jsme pro vás seminář, kde se naučíte vše potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Projdeme také základní principy správného označování výrobku při skladování a následném uvedení na trh.

Obsah semináře V našem semináři se budeme zabývat skladováním různých typů chemických látek, směsí a přípravků.

  • Požadavky na bezpečné skladování a používání chemických látek a směsí
  • Požadavky na společné skladování chemických látek různých nebezpečností
  • Označováním chemických látek a směsí ve skladech,
  • Nařízení 375/2017 (bezpečnostní značky, označování skladů)
  • Požadavky na sklady
  • Skladováním hořlavých kapalin
  • Skladováním závadných látek dle zákona o vodách
  • Skladováním odpadů
  • Předpis TRGS 510 – není součástí české legislativy, ale je pro skladování velice užitečný
  • Další obecné informace související se skladováním

Zahrnuty budou i veškeré novinky legislativy pro danou oblast k datu semináře.

Pro koho je seminář určený?

Pro všechny firmy nakládající a skladující CHLaS, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory včetně maloprodejců, kteří uvádějí na český trh chemické látky a směsi a chemické výrobky skladují. Pro následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Organizace

Seminář je plánovaný na 6 hodin. V průběhu semináře bude pauza na oběd a odpočinek.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Praha


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 13.10.2022 | languagecz


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542