Seminář Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami.

Víte, jaká dokumentace je potřeba při práci s chemickými látkami a směsmi? A jste si jisti, že jsou Vaši zaměstnanci správně proškoleni a vědí, jak s chemickými látkami správně nakládat?

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Nakládání s chemickými látkami a směsmi často patří mezi běžnou pracovní činnost zaměstnanců. V rámci kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se často zjišťuje, že zaměstnanci mnohdy vůbec neznají nebezpečné vlastnosti dané chemické látky nebo směsi, nic jim neříkají ani H-věty a P-věty a jen obtížně si vybaví některý ze symbolu nebezpečnosti.

Během semináře chemické látky a BOZP se zaměříme na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami a směsmi (CHLS). Jaká dokumentace je potřeba při práci s CHLS, jak mít jistotu, že jsou vaši zaměstnanci správně proškoleni, co jsou vlastně bezpečnostní listy, a jaké je jejich využití pro BOZP. Nebude chybět ani přehled správného značení CHLS a informace o bezpečném nakládání a skladování CHLS.

Seminář je určen pro pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnost práce, hodnocení rizik a další činnosti související s BOZP a nakládáním s chemickými látkami.

Obsah semináře

  • Vztah mezi legislativou v oblasti BOZP a chemickými látkami a směsmi.
  • Dokumentace k chemickým látkám a směsím pro BOZP.
  • Které informace z bezpečnostních listů a expozičních scénářů se využívají pro BOZP.
  • Značení chemických látek a směsí v provozních podmínkách.
  • Bezpečnost práce při nakládání s CHLS, základní předpisy a pravidla.
  • Školení pracovníků ve vztahu k chemickým látkám.
  • Základní principy BOZP ve vztahu k chemii, příslušné zákony, nařízení a vyhlášky. (Kategorizace prací, práce s CMR látkami, expoziční limity na pracovišti, informace o školení pro práci s diisokyanáty a další)

Co obdržíte po webináři?

Po akci Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě.

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (Regartis)

Místo konání:

ONLINE nebo Praha:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena semináře zahrnuje

  • Individuální přístup naší přednášející
  • Občerstvení během celého dne.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@eurochem.cz

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 02.01.2024 | languagecz


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542