Seminář UFI kódy a oznamování chemických směsí s praktickou ukázkou

Co jsou to UFI kódy? Jak je generovat? Kam je umisťovat? A jak oznamovat nebezpečné směsi? V rámci tohoto semináře probereme generování UFI kódů, jejich umisťování na štítcích, základní povinnosti výrobce a dovozce související s předkládáním informací o směsích nebezpečných pro zdraví do mezinárodní databáze na stránkách ECHA. Součástí budou veškeré novinky, které vyplývají z přílohy VIII nařízení CLP (a jejich aktualizací) o požadavcích na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví.

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem. Součástí semináře je praktická ukázka oznámení a s tím související informace na stránkách ECHA.

Informace:

Výrobcům a dovozcům chemikálií přibývají uvedením v platnost přílohy VIII nařízení CLP nové komplexní povinnosti, o kterých bude náš seminář. Rovněž si povíme „co by kdyby“ to je upřesnění různých situací, které mohou v souvislosti s UFI a oznamováním v dodavatelském řetězci nastat.

V rámci semináře probereme generování UFI kódů, jejich umisťování na štítcích, základní povinnosti výrobce a dovozce související s předkládáním informací o směsích nebezpečných pro zdraví do mezinárodní databáze na stránkách ECHA. Podíváme se také na podmínky přechodného období, kdy nemusí směs mít UFI kód. Dále také oznamování nebezpečných směsí do databáze CHLAP po roce 2021.

Organizace:

Obsah semináře:

• Základní informace o příloze VIII nařízení CLP

• Povinnosti dovozců a výrobců

• UFI kódy – generování a použití

• Příprava podkladů pro oznámení

• Oznámení PCN – praktická ukázka pro směs z prezentace

• Prostor pro dotazy

Co obdržíte po semináři:

Po akci Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS) Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo konání:

ONLINE nebo Praha 9:00-14:00 hodin:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena semináře zahrnuje

  • Individuální přístup naší přednášející
  • Občerstvení během celého dne.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@eurochem.cz

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.01.2024 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542