Jana vystudovala chemii na FCH VUT v Brně. Poradenské činnosti v oblasti chemické evropské a národní legislativy se věnuje od roku 2014. Poradit vám může se vším, co se týká nařízení REACH, především pak s autorizací SVHC látek, směrnicí RoHS II a nařízením o konfliktních minerálech. Poradit vám může i se splněním požadavků nařízení REACH v oblasti správy bezpečnostních listů a požadavků CLP.


Kurzy od lektora

EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542