Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, ePříručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Hlavní témata:

 • čtyřdenní pracovní kurz pro funkci podnikový ekolog (2 dvoudenní bloky)
 • legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi
 • podrobný přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů
 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení
 • praktický výcvik (vedení evidencí, hlášení, žádosti, kategorizace zdrojů, odpadů a další).
 • efektivní způsoby pro vytvoření registru právních požadavků
 • kompletní vzorová dokumentace a software podnikového ekologa
 • roční přístup k aplikaci Průvodce podnikovou ekologií + aplikace ILNO a značení odpadů
 • kniha Povinnosti firem v podnikové ekologií
 • CD Příručka pro oblast ŽP
 • informační služba o změnách legislativy INFOservis

Určeno pro

Seznámení s povinnostmi firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Kurz je určený zejména pro začínající ekology.

Cíl kurzu

Představit přehledně a uceleně problematiku podnikové ekologie pro praxi. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí a naučí se plnit vyplývající požadavky.

Program

Kurz je členěn do hlavních částí:

 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti - zákon 258/2000 Sb.,
 • nařízení REACH, CLP, chemický zákon
 • Prevence závažných havárií
 • Odpadové hospodářství
 • Využití a ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
 • Problematika obalů
 • Ekologická újma

V rámci každé části je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy a praktický výcvik jejich plnění (vedení provozních evidencí, hlášení, žádostí, kategorizace zdrojů, odpadů, hodnocení rizika a další).

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení (oběd), studijní materiály.

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 22.08.2023 | languagecz


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542