Card image cap
ENVIGROUP
Agentura
Poradenská firma ENVI GROUP s.r.o. se zabývá vzděláváním, poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.

O nás

Hlavní zaměření firmy spočívá v přenosu legislativních požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí do praxe. Zkušenosti získané při aplikaci zákonných povinností jsou přenášeny do vzdělávací a vydavatelské činnosti společnosti. Mezi stěžejní projekty patří pořádání seminářů, dále tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a směsi, prevence závažných havárií, chemické látky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování, ISPOP, obaly, ekologická újma a další oblasti.

Kurzy od agentury

...
Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech
Chemické látky na pracovištích a ve skladech
4 799 Kč
...
Seminář Podnikový ekolog (2-denní kurz)
Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog
9 499 Kč
...
Seminář Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ
Seminář Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + IRZ
4 799 Kč
...
Seminář Legislativa životního prostředí v kostce
Legislativa životního prostředí v kostce
4 799 Kč
...
Seminář ADR PRO "NE"DOPRAVCE
Školení ADR
4 799 Kč
...
Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví
Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví
3 600 Kč
...
Seminář OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ
OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ
4 799 Kč
...
Seminář Odpadová legislativa pro běžnou praxi
Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa.
4 799 Kč
...
Webinář: Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy
Maximální minimum o novém zákoně o odpadech
4 799 Kč
...
Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)
Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)
20 000 Kč
...
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
4 799 Kč

Lektoři agentury

EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542