Seminář Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Změny legislativy od roku 2013 (klasifikace chem. směsí, zranitelné oblasti, evropsky významné lokality, zdroje znečišťování ovzduší). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi - změny v povinných osobách. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH.

Prezenčně i vysíláno i ON-LINE/OFF-LINE záznam

Ekologická újma:

 1. dotčené činnosti - koho se ekologická újma týká
 2. legislativa ekologické újmy
 3. změny související legislativy od roku 2013
 4. praktické základní hodnocení rizik Prevence závažných havárií:
 5. protokol o nezařazení
 6. zařazení objektu (zařízení) do skupiny A nebo B IRZ - integrovaný registr znečišťování:
 7. novela zákona 25/2008 Sb.
 8. změny v povinných osobách
 9. činnosti E-PRTR, činnosti 25/2008
 10. IRZ provozovny, změny činností
 11. praktické zpracování hlášení

  Cíl kurzu

  Představit přehledně a uceleně problematiku základního hodnocení rizik ekologické újmy, prevence závažných havárií a hlášení do IRZ se zaměřením na jeho praktické provedení.

  Bonus:

  Účastník obdrží:

 • interaktivní formulář pro základní hodnocení rizika ekologické újmy podle NV 295/2011 Sb.
 • aktivní formulář pro snadné zpracování protokolu o nezařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií.
 • e-book Průvodce podnikovou ekologií vč. aplikace ILNO s ročním přístupem

  Program:

a) Ekologická újma:

 • základní legislativa: zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
 • metodické pokyny MŽP k hodnocení rizik
 • změny související legislativy od roku 2013
 • rozbor dotčených činností - kdo musí mít základní hodonocení rizik
 • praktický způsob zpracování hodnocení rizik b) Prevence závažných havárií:
 • definice nebezpečných látek
 • nejčastější látky a jejich kritická množství
 • součtové výpočty
 • protokol o nezařazení
 • zařazení objektu (zařízení) do skupiny A nebo B c) IRZ - integrovaný registr znečišťování:
 • novela zákona 25/2008 Sb.
 • změny v povinných osobách
 • činnosti E-PRTR, činnosti 25/2008
 • IRZ provozovny, změny činností
 • praktické zpracování hlášení

Praha Václavské náměstí 21


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.02.2024 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542