Působí v řadě firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení podle ISO 14001.

Mezi stěžejní projekty, které Zdeněk Fildán řídí, patří tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, chemické látky a přípravky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování a další oblasti.


Kurzy od lektora

...
Seminář Podnikový ekolog (2-denní kurz)
Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog
9 499 Kč
...
Seminář Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ
Seminář Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + IRZ
4 799 Kč
...
Seminář Legislativa životního prostředí v kostce
Legislativa životního prostředí v kostce
4 799 Kč
...
Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví
Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví
3 600 Kč
...
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
4 799 Kč

EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542