Seminář Legislativa životního prostředí v kostce

Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy.

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Obsah:

Úvodní seznámení s problematikou povinností firem v oblasti podnikové ekologie. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Cílem kurzu je představit přehledně a uceleně problematiku podnikové ekologie. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí.

Hlavní témata semináře:

 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení
 • efektivní způsoby pro vytvoření registru právních požadavků přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů
 • legislativa životního prostředí vztahujících se na podnikovou praxi
 • kompletní vzorová dokumentace a software podnikového ekologa

Zvláštní bonus:

Účastník obdrží pro další individuální vzdělávání kompletní výbavu pro podnikového ekologa:

 • e-book Průvodce podnikovou ekologií s ročním přístupem (povinnosti, registr právních požadavků, EKOaudit, vzory dokumentace...)
 • kniha Povinnosti firem v podnikové ekologii v aktuálním vydání

Program:

Hlavní povinnosti běžných firem, seznámení s aktuálními změnami a výhled změn:

 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti
 • Nařízení REACH, CLP, zákon o chemických látkách a směsích
 • Prevence závažných havárií
 • Odpadové hospodářství
 • Využití a ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
 • Obaly
 • Ekologická újma

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: BRNOOFFICE, Králova 9, 616 00 Brno

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Praha

Praha


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.09.2023 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542