Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Nový ISPOP. Změny v oblasti evidence a ohlašování. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení.

Vysíláno ON-LINE nebo poskytneme OFF-LINE záznam

Hlavní témata semináře:

 • změny portálu ISPOP - nový ISPOP2 bez PDF formulářů
 • podrobně evidence a ohlašování odpadů
 • nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

Bonus:

ZDARMA online aplikace EVIDENCE ODPADU a ILNO na jeden rok

Místo konání:

ONLINE nebo Praha:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Určeno pro:

Pracovníci odpovědní za plnění povinností v oblasti podnikové ekologie, zejména oblast ohlašování. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Obsah kurzu

I. ISPOP - ohlašovací portál, evidence odpadů, ohlašování

 • Ohlašovací portál ISPOP
 • Ohlašovací povinnosti a jejich vznik
 • Postup pro podání hlášení
 • Evidence odpadů
 • Ohlašování odpadů

II. Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy

Hlavní povinnosti běžných firem a subjektů:

 • Odpad, původce odpadu, vedlejší produkt
 • Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
 • Zařazování odpadu podle kategorie
 • Základní povinnosti původce odpadu
 • Základní povinnosti provozovatele zařízení
 • Provoz zařízení pro nakládání s odpady
 • Soustřeďování a skladování odpadu
 • Obchodování s odpady, zprostředkování nakládání s odpady
 • Komunální odpad v podniku
 • Nebezpečný odpad: balení, označování, ILNO
 • Odpady ze zdravotní a veterinární péče

Praha Václavské náměstí 21


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 05.12.2023 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542