Seminář Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě.

Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě. Včetně přístupu k aplikaci EKOhelp - průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Prezenčně i vysíláno ON-LINE/OFF-LINE záznam

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM (podrobnější návod k instalaci a použití aplikace).

Další možnost je i off-line videozáznam (videoukázka semináře), kurz si tedy můžete pustit kdykoliv.

Termíny

  1. září 2021 (pondělí) Praha Václavské náměstí 21
  1. říjen 2021 (pondělí) Praha Václavské náměstí 21
  1. listopad 2021 (pondělí) Praha Václavské náměstí 21

Hlavní témata

 • nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 • nová vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
 • vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů,
 • metodické pokyny MŽP

Cíl kurzu

Představit přehledně a uceleně problematiku odpadového hospodářství se zaměřením na běžné povinnosti původců a základní povinnosti oprávněných osob. Účastníci se seznámí s novou legislativou týkající se oblasti odpadů.

Cena

Cena činí 2.975 Kč bez DPH (3 600 Kč včetně DPH)

Bonus

Součástí kurzu je kompletní výbava pro podnikového ekologa - přístup k aplikaci EKOhelp - Ekoaudit a tisk ILNO včetně atiket.

Program

Povinnosti běžných firem a subjektů:

 • Odpad, původce odpadu, vedlejší produkt
 • Ukončení odpadového režimu
 • Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
 • Zařazování odpadu podle kategorie
 • Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
 • Základní povinnosti původce odpadu
 • Základní povinnosti provozovatele zařízení
 • Provoz zařízení pro nakládání s odpady
 • Soustřeďování a skladování odpadu
 • Sběr, úprava, využití a odstranění odpadu
 • Obchodování s odpady, zprostředkování nakládání s odpady
 • Přeprava odpadu, přeshraniční přeprava odpadu
 • Komunální odpad v podniku
 • Biologicky rozložitelný odpad, kaly a sedimenty
 • Nebezpečný odpad: balení, označování, ILNO
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Nakládání s vybranými odpady (oleje, azbest)
 • Odpady ze zdravotní a veterinární péče
 • Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Praha Václavské náměstí 21

Praha Václavské náměstí 21

Praha Václavské náměstí 21


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Online | new_releasesNaposledy upraveno: 25.03.2021 | languageCZ