Seminář Odpadová legislativa pro běžnou praxi

Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě.

Včetně přístupu k aplikaci EKOhelp - průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Prezenčně i vysíláno ON-LINE/OFF-LINE záznam

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM (podrobnější návod k instalaci a použití aplikace).

Další možnost je i off-line videozáznam (videoukázka semináře), kurz si tedy můžete pustit kdykoliv.

Hlavní témata

 • nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 • nová vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
 • vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů,
 • metodické pokyny MŽP

Cíl kurzu

Představit přehledně a uceleně problematiku odpadového hospodářství se zaměřením na běžné povinnosti původců a základní povinnosti oprávněných osob. Účastníci se seznámí s novou legislativou týkající se oblasti odpadů.

Bonus

Součástí kurzu je kompletní výbava pro podnikového ekologa - přístup k aplikaci EKOhelp - Ekoaudit a tisk ILNO včetně atiket.

Program

Povinnosti běžných firem a subjektů:

 • Odpad, původce odpadu, vedlejší produkt
 • Ukončení odpadového režimu
 • Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
 • Zařazování odpadu podle kategorie
 • Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
 • Základní povinnosti původce odpadu
 • Základní povinnosti provozovatele zařízení
 • Provoz zařízení pro nakládání s odpady
 • Soustřeďování a skladování odpadu
 • Sběr, úprava, využití a odstranění odpadu
 • Obchodování s odpady, zprostředkování nakládání s odpady
 • Přeprava odpadu, přeshraniční přeprava odpadu
 • Komunální odpad v podniku
 • Biologicky rozložitelný odpad, kaly a sedimenty
 • Nebezpečný odpad: balení, označování, ILNO
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Nakládání s vybranými odpady (oleje, azbest)
 • Odpady ze zdravotní a veterinární péče
 • Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Praha Václavské náměstí 21


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.09.2023 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542