ADR PRO "NE"DOPRAVCE

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Seminář je vhodný i jako školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.

Termín:

8.11.2021: Praha (Praha Václavské náměstí 21) nebo ONLINE přenos

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Hlavní témata semináře:

 • občasná přeprava nebezpečných odpadů,
 • občasná přeprava chemických látek a přípravků,
 • příjem, vykládka/nakládka nebezpečných přípravků,
 • změny ADR,
 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení.

Určeno pro:

Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti přepravy nebezpečných věcí - ADR. Určeno pro pracovníky odpovědné za přepravu, odpady, chemické látky, logistiku, ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Cílem semináře je představit přehledně a uceleně problematiku ADR pro firmy, které se nezabývají profesionálně přepravou nebezpečných věcí po silnici, ale občas potřebují něco převést, nebo se přepravy nebezpečných věcí účastní (příjem, vykládka/nakládka apod.). Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se ADR.

Proškoleni musí být všichni pracovníci, kteří přicházejí s nebezpečným zbožím do kontaktu. Nezáleží na tom, jestli jsou to např. dispečeři, závozníci, nebo zaměstnanci, kteří zboží balí, nakládají na vozidla, vykládají do skladu, manipulují s ním, plní plynové lahve, nebo jen administrativně odesílají. V každém z těchto případů musí pracovník znát své povinnosti podle silničního zákona a Dohody ADR.

Obsah kurzu

 1. Seznámení s problematikou - rozsah použití, platnost, použitelnost jiných předpisů
 2. Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti
 3. Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
 4. Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních požadavků
 5. Bezpečnostní předpisy
 6. Vynětí z platnosti
 7. Obecné základy klasifikace nebezpečných věcí pro přepravu
 8. Seznam nebezpečných věcí pro přepravu – obecné seznámení
 9. Používání obalů (cisteren)
 10. Postupy při odeslání
 11. Značení obalů a vozidel
 12. Průvodní doklady
 13. Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů (cisteren)
 14. Podmínky přepravy, nakládky, vykládky a manipulace
 15. Požadavky na osádku vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady
 16. Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel
 17. Přeprava podlimitního množství
 18. Balení v omezeném a vyňatém množství Přednášející:

Ing. Daniel Chrobok

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Prezenčně Praha Václavské náměstí 21 nebo ONLINE přenos


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 15.09.2021 | languagecz