Seminář Klasifikace a správné označování chemických látek a směsí

Na praktických příkladech se naučíte klasifikovat chemické látky a směsi včetně vyhledávání dat a použití výpočtových metod klasifikace včetně zásad správného označování nebezpečných vlastností.

Informace

Termín: 25.4.2023

Seznámíte se s nařízením CLP (1272/2008), včetně všech aktuálních novel, principy klasifikace a označování látek. Probereme klasifikací směsí s použitím výpočtové metody na základě znalosti klasifikace složek.

Obsah kurzu

 • principy klasifikace podle nařízení CLP pro látky a směsi
 • obecné zásady klasifikace (na praktických příkladech)
 • zdroje informací pro klasifikaci látek
 • správné používání harmonizované klasifikace látek, specifické limity, M faktory
 • data ze stránek ECHA použitelné pro klasifikaci
 • princip výpočtové metody dle CLP a další možnosti klasifikace pro směsi
 • klasifikace směsí: toxicita
 • klasifikace směsí: žíravost
 • klasifikace směsí: nebezpečnost pro životní prostředí
 • klasifikace směsí s kombinovanými vlastnostmi
 • označování vyplývající z klasifikace

Vhodné pro: pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování.

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 20.01.2023 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542