Klasifikace a hodnocení nebezpečnosti látek a směsí dle CLP

Vyhodnocení nebezpečnosti chemických látek a směsí – klasifikace je nutnou podmínkou ke správnému označování a bezpečnému nakládání s těmito výrobky.

Naučíme Vás na praktických příkladech klasifikovat chemické látky a směsi včetně nových nebezpečností. Naučíte se výpočtovou metodu klasifikace směsí, včetně správného označování nebezpečných vlastností podle typu a velikosti obalů.

Vhodné pro: pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování.

Obsah kurzu

 • Principy klasifikace podle nařízení CLP
 • Nové třídy nebezpečnosti (endokrinní disruptory) a nově zařazená klasifikace vlastností pro životní prostředí (PBT a PMT)
 • Zdroje informací pro klasifikaci látek
 • Správné používání harmonizované klasifikace látek, specifické limity, M faktory
 • Data ze stránek ECHA použitelné pro klasifikaci
 • Princip výpočtové metody dle CLP a další možnosti klasifikace pro směsi
 • Klasifikace směsí: toxicita
 • Klasifikace směsí: žíravost
 • Klasifikace směsí: nebezpečnost pro životní prostředí
 • Klasifikace směsí s kombinovanými vlastnostmi
 • Označování vyplývající z klasifikace

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.01.2024 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542