Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví

Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami.

Termín:

6.12.2021 : prezenčně Praha Václavské náměstí 21 nebo ONLINE přenos

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Obsah

Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami.

 • Nebezpečné látky – analýza rizik a kategorizace práce (Výzkumný ústav bezpečnosti práce)
 • Druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků (Výzkumný ústav bezpečnosti práce)
 • Kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy (KHS)
  • ochrana zdraví při práci s chemickými přípravky", zaměření na vyhledávání a hodnocení rizik, zařazení prací do kategorií, vypracování pravidel o BOZP a ochraně ŽP při práci s NChLaS,
  • nejčastější nedostatky v zajištění PLS,
  • vybrané uznané nemoci z povolání,
  • výběr a poskytování OOPP,
  • řešení přestupků.
 • Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami (Envigroup)
  • Nebezpečnost látek a směsí
  • Omezení pro předávání vybraných skupin nebezpečných chemických látek a směsí
  • Omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Zajištění odborně způsobilou osobou
  • Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (písemná pravidla)
  • Požadavky na skladování chemických látek a směsí
  • Evidence vysoce toxických látek
  • Odborná způsobilost
  • Výběr informačních povinností z nařízení REACH (přístup k bezpečnostním listům na pracovišti)
  • Poskytování bezpečnostních listů
  • Označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
  • Posouzení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií (v případě zájmu)

Přednášející:

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., Výzkumný ústav bezpečnosti práce; Ing. Petra Ševčíková, Hygienická stanice Praha; Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 15.09.2021 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542