REACH manažer

**Jediný ucelený, podrobný a hlavně praktický kurz v ČR, který se věnuje managementu chemických látek se zaměřením na REACH.**

Jediný ucelený, podrobný a hlavně praktický kurz v ČR, který se věnuje managementu chemických látek se zaměřením na REACH.

Chcete si zvýšit profesní kvalifikaci, dozvědět se něco nového, nebo jen osvěžit svůj životopis certifikátem z kurzu REACH? Přihlaste se na náš jedinečný kurz konaný v září 2023!

Čeká Vás 60 vyučovacích hodin během 10 vzdělávacích dnů, které pokrývají svým rozsahem všechny oblasti REACH a značnou část problematiky CLP. Kurz je spolehlivou formou přípravy na zkoušku k získání profesní kvalifikace „REACH manažer“ dle Národní soustavy kvalifikací.

Cena celého kurzu je 99 900 Kč bez DPH. V ceně kurzu je také závěrečná zkouška v hodnotě 9 900 Kč bez DPH.

Informace

Jediný ucelený, podrobný a hlavně praktický kurz v ČR, který se věnuje managementu chemických látek se zaměřením na REACH.

Chcete si zvýšit profesní kvalifikaci, dozvědět se něco nového, nebo jen osvěžit svůj životopis certifikátem z kurzu REACH? Přihlaste se na náš jedinečný kurz konaný v září 2023!

Čeká Vás 60 vyučovacích hodin během deseti vzdělávacích dnů, které svým rozsahem pokrývají všechny oblasti REACH a značnou část problematiky nařízení CLP. Kurz je spolehlivou formou přípravy na zkoušku k získání profesní kvalifikace „REACH manažer“ dle Národní soustavy kvalifikací.

Proč absolvovat kurz REACH manažer?

Protože si chcete být jisti, že Vaši zaměstnanci mají nezbytné vědomosti a dovednosti v oblasti REACH. Nebo protože chcete získat na jednom místě kompletní znalosti o REACH. A nebo již znalosti máte, chcete se v nich zdokonalit a zvýšit svou hodnotu na trhu práce mezi ostatními profesionály. Ať je to jakkoliv, jste na správném místě.

Náš přípravný kurz je jediný kurz svého druhu v ČR. Může (ale nemusí) být zakončen zkouškou pro získání profesní kvalifikace dle standardu NSK, který jsme pomáhali připravit ve spolupráci s SCHP ČR a Sektorovou radou pro chemii. Náš tým v REGARTIS je jediná autorizovaná osoba oprávněná školit tento přípravný kurz a zkoušet uchazeče o udělení profesní kvalifikace. Více o Národní soustavě kvalifikací a profesní kvalifikaci „REACH manažer“ naleznete zde.

Kdo je REACH manažer?

Zjednodušeně řečeno: člověk, kterého bychom my sami bez váhání přijali do našeho týmu. Podle nás má umět analyzovat situaci firmy, vytvořit komplexní strategii a nastavit způsoby řízení managementu chemických látek tak, aby byl soulad s požadavky REACH udržitelný. Kromě toho by měl rozumět nařízení REACH do té míry, aby byl pravou rukou pro obchodníky, nákupčí a další kolegy.

Pro koho je kurz určený?

Pro současné experty, kteří si chtějí své znalosti utřídit, zkonzultovat problematická témata a získat jistotu při využití REACH a CLP v praxi. Účast na tomto kurzu je pro pracovníky pověřené agendou REACH ve firmě skvělou příležitostí ke zvýšení kvalifikace.

Zároveň je kurz vhodný pro začátečníky, kteří chtějí získat ucelený přehled o nařízení REACH a úroveň znalostí zaručující zaměstnavateli jasně definovanou úroveň profesní kvalifikace.

Co se naučíte?

Minimální rozsah kurzu je dán standardem platným pro profesní kvalifikaci. My Vás ovšem naučíme mnohem víc, protože chceme, aby tohle byl ten úplně nejlepší kurz o REACH. Témata jednotlivých bloků proto zahrnují:

 • Sledování legislativních změn
 • Mapování chemických látek v podniku
 • Principy REACH v souvislostech pro všechny role v dodavatelském řetězci
 • Strategie, hodnocení a výběr studií pro registraci
 • Hodnocení rizik pro zdraví člověka a životní prostředí
 • Základy toxikologie a ekotoxikologie
 • Techniky ochrany ŽP
 • Autorizace SVHC látek
 • IUCLID, REACH-IT, CHESAR a další
 • Požadavky nařízení CLP
 • Komunikace informací v dodavatelském řetězci
 • Dokumentaci procesů a výstupů v REACH
 • Bezpečnostní listy

Termíny a organizace kurzu

Kurz je rozdělen do dvou intenzivních pětidenních bloků. Kapacita je omezena, abychom se mohli věnovat každému z Vás s téměř individuálním přístupem.

Termín konání kurzu:

 • první blok: 4. – 8.9.2023
 • druhý blok: 18. – 22.9.2023

ZKOUŠKA – nepovinná
Termíny: 26.9.2023, 27.9.2023 (další termín bude vypsán v případě potřeby)

Místo konání kurzu: Praha

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR

Cena: 99 900,– bez DPH, v ceně je již započítána závěrečná zkouška v hodnotě 9 900,–

Kdo Vás kurzem provede?

My, experti z týmu REGARTIS: máme přes 10 let zkušeností, proškolili jsme stovky účastníků našich kurzů, poskytli jsme tisíce konzultací a odpracovali jsme nekonečné množství hodin v oblasti REACH. Jsme zkušení konzultanti, specialisté hodnocení rizik a lektoři.

Klademe důraz především na použitelnost načerpaných znalostí v praxi. Každý náš kurz doplňujeme o příklady, případové studie a konzultace. Těšíme se na Vás!

Finanční podpora vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Letos je poslední šance získat na kurzovné příspěvek do výše až 85% ceny kurzu v programu POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (realizován Úřadem práce České republiky a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR). S žádostí o příspěvek Vám rádi pomůžeme.

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 22.04.2023 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542