Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

 • Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami

  • nebezpečnost látek a směsí
  • omezení při nakládání, zajištění OZO, školení T+, písemná pravidla, evidence
  • přístup k bezpečnostním listům na pracovišti
  • poskytování bezpečnostních listů
  • označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
  • expoziční scénáře v podnikové praxi
  • pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí
  • školení pracovníků, OOPP, lékařské prohlídky, povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů ...
  • školy a chemické látky (v případě účasti škol)
 • Skladování chemických látek

  • požadavky na společné skladování chemických látek
  • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
  • bezpečnost práce při skladování
 • Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek

  • zákon o odpadech: shromažďování/skladování/označování nebezpečných odpadů
  • vodní zákon: závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku)
  • závažné havárie: posouzení objektu
 • Kontrolní orgány (KHS) – co se kontroluje a kde jsou problémy

  • ochrana zdraví při práci s chemickými přípravky", zaměření na vyhledávání a hodnocení rizik, zařazení prací do kategorií, vypracování pravidel o BOZP a ochraně ŽP při práci s NChLaS,
  • nejčastější nedostatky v zajištění PLS,
  • vybrané uznané nemoci z povolání,
  • výběr a poskytování OOPP,
  • řešení přestupků.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Lektor Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Praha, Václavské náměstí 21


Nevyhovuje Vám žádný termín?


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.09.2023 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542