Seminář: Biocidní akademie (3 dny)

Straší vás slovo biocid? No není divu, je to jedna z nejsložitějších chemických legislativ, která i přesto, že je regulována přímo platným nařízením EU, se řídí i vnitřní legislativou jednotlivých států EU.

Připravili jsme pro vás třídenní seminář, který vám pomůže v orientaci v této složité problematice. Zaměříme se na výklad nařízení o biocidech, provedeme vás úskalím oznámení a povolení biocidního přípravku a ukážeme vám, jak má správně vypadat jeho etiketa.

Informace

Místo konání: U Větrníku 40, 162 00 Praha 6-Břevnov

Začátek: 18.05.2022 09:00 Konec: 20.05.2022 15:00 Lze se přihlásit na libovolný den semináře (uveďte do poznámky při registraci)

 1. den, 18.5. – Povinnosti vyplývající z nařízení o biocidech (BPR) - 4.900Kč bez DPH
 2. den, 19.5. – Oznamování a povolování biocidů - 4.900Kč bez DPH
 3. den, 20.5. – Etiketa dle BPR - 3.900Kč bez DPH

Celý kurz (3 dny) - 10.900Kč bez DPH

1. den, 18.5. – Povinnosti vyplývající z nařízení o biocidech (BPR)

První den akademie se podrobně seznámíte s nařízením EU 258/2012 (BPR) včetně všech novel a získáte základy pro podrobnější seznámení s oznámením biocidů na trhy EU a s povolením.

Obsah semináře

 • Co je biocidní přípravek.
 • Aktivní látky biocidů.
 • Biocidní přípravky vznikající na místě (in situ).
 • Požadavek na aktivní látku podle článku 95 nařízení o biocidech.
 • Značení biocidů
 • Ošetřené předměty
 • Podmínky pro biocidy na českém trhu.

2. den, 19.5. – Oznamování a povolování biocidů

Ve druhém dni biocidní akademie vás provedeme úskalím oznámení (biocidní přípravek v přechodném období) a principy povolení.

Obsah semináře

 • Praktické principy oznámení na různé trhy EU
 • Oznámení v ČR v praxi
 • Základy povolení
 • Dále budou probírány: informace k biocidům na stránkách ECHA, další zdroje potřebné ke zpracování povolení, portál R4BP, SPC Editor

3. den, 20.5. – Etiketa dle BPR

Uvádíte na trh biocidní přípravek? Máte jistotu správného označení?

V této části semináře se budeme zabývat etiketami biocidních přípravků pro různé typy použití biocidů, včetně označení ošetřených předmětů. Součástí semináře jsou také ukázky označení. Dále se podíváme na ukázku povolovací dokumentace, zprávu o hodnocení rizika a expoziční scénář pro biocidní povolení.

Obsah semináře

 • Oficiální obsah etikety podle nařízení BPR (nařízení 528/2012)
 • Výjimky pro malé obaly do 125 ml – kdy jsou možné
 • Označení povolených přípravků
 • Požadavky na jazyk etikety
 • Označení ošetřených předmětů
 • Ukázky různých etiket
 • Ukázky povolovací dokumentace, hodnocení rizik biocidního přípravku

Pro koho jsou semináře určeny?

Pro všechny, kteří uvádí na trh biocidní přípravky nebo tyto speciální přípravky používají.

Přihlášení je možné jak na celou akademii, tak na jednotlivé dny.

Organizace

18.5. – 9:00–15:00 19.5. – 9:00–15:00 20.5. – 9:00–15:00

Během celého dne pro vás bude nachystáno občerstvení a v poledne se společně vydáme na oběd do penzionu.

Co obdržíte po seminářích?

Po seminářích vám zašleme prezentace.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Právě není určený žádný termín


Online | new_releasesNaposledy upraveno: 03.05.2022 | languagecz


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542