Změny v legislativě chemických látek od 2021: nové označování a oznamování směsí

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu od ledna 2021. ČIŽP: databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. Envigroup: označování a oznamování směsí po 1.1.2021 (UFI kódy, toxikogická centra agentury ECHA, PCN formát oznámení toxikologickým střediskům, evropský systém kategorizace výrobků).

Vysíláno i ON-LINE

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM

Hlavní témata:

 • Databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP
 • REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování
 • CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování
 • oznamování nebezpečných směsí nyní a po 1.1.2020
 • UFI kódy – způsoby, generování z www, označování
 • databáze toxikogických center agentury ECHA (vyhledávání na ECHA)
 • PCN, formát oznámení toxikologickým střediskům, S2S – ukázky oznamování
 • Evropský systém kategorizace výrobků

Určeno pro:

osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používání chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Jde o pracovní seminář s představením změn povinností, které ukládá evropská chemická legislativa.

Obsah kurzu

Základní principy nařízení REACH a CLP, chemický zákon 350/2012 Sb., zákon 258/2000 Sb.

RNDr. Oldřich Jarolím, Česká inspekce životního prostředí

 • Databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP

Ing., Mgr. Jitka Fuitová, Envigroup:

 • REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování
 • CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování
 • oznamování nebezpečných směsí nyní a po 1.1.2020
 • UFI kódy – způsoby, generování z www, označování
 • databáze toxikogických center agentury ECHA (vyhledávání na ECHA)
 • PCN, formát oznámení toxikologickým střediskům, S2S – ukázky oznamování
 • Evropský systém kategorizace výrobků

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Právě není určený žádný termín

Potrebne dokumenty a zdroje

Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 27.11.2020 | languageCZ


Podpora Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Kontakt