OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky.

 • 2.3.2021: Brno
 • 3.3.2021: Praha

Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

Hlavní témata semináře:

 • novela zákona o ovzduší a prováděcích předpisů
 • povinnosti provozovatelů vyplývající z aktuální legislativy
 • kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády
 • ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky)

Určeno pro:

Pracovníci odpovědní za plnění povinností firem v oblasti podnikové ekologie, zejména oblast ovzduší. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Bonus:

Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa v ceně 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Obsah kurzu

I. část: Povinnosti provozovatelů podle platné legislativy

Ing. Zbyněk Krayzel, odborný poradce: (9 - cca 13 hod.)
 1. Platná legislativa ochrany ovzduší
 2. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho změny
 3. Prováděcí a výkladové předpisy k zákonu o ovzduší a jejich změny
 4. Klasifikace zdrojů, sčítání kapacit
 5. Emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny.
 6. Měření emisí, zápachu a tmavosti kouře, technické podmínky provozu.
 7. Bilance VOC.

II. část: Souhrnná provozní evidenci zdrojů a poplatky

Ing. Pavel Machálek, Český hydrometeorologický ústav: 13.00 hod. do cca 15.00 hod.
 • Ohlašování Souhrnné provozní evidence - obsah, forma a způsoby ohlašování

 • Instruktáž k vyplňování Souhrnné provozní evidence a Oznámení o poplatku - detailní rozbor položek ohlašovacího formuláře a správnosti zadávaných údajů

 • Praktická instruktáž k použití aplikace ISPOP

Další informace

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Právě není určený žádný termín

Potrebne dokumenty a zdroje

Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 26.11.2020 | languageCZ


Podpora Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Kontakt