Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.

Termín:

 • 7.6.2021:ONLINE/Praha

Možno prezenčně i ON-LINE.

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, Praha 28. května 2021, Č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN: Hromadné akce je možné se zúčastnit v případě, že účastník použije po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest a splňuje stanovené podmínky pro vstup:

Stanovené podmínky pro účast na hromadných akcích:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Program:

Obsah:

Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami

 • nebezpečnost látek a směsí
 • omezení při nakládání, zajištění OZO, školení T+, písemná pravidla, evidence
 • přístup k bezpečnostním listům na pracovišti
 • poskytování bezpečnostních listů
 • označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
 • expoziční scénáře v podnikové praxi
 • pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí
 • školení pracovníků, OOPP, lékařské prohlídky, povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů ...
 • školy a chemické látky (v případě účasti škol)

Skladování chemických látek

 • požadavky na společné skladování chemických látek
 • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
 • bezpečnost práce při skladování

Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek

 • zákon o odpadech: shromažďování/skladování/označování nebezpečných odpadů
 • vodní zákon: závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku)
 • závažné havárie: posouzení objektu

Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání

 • požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí a odpadů

Kontrolní orgány (KHS) – co se kontroluje a kde jsou problémy

 • ochrana zdraví při práci s chemickými přípravky", zaměření na vyhledávání a hodnocení rizik, zařazení prací do kategorií, vypracování pravidel o BOZP a ochraně ŽP při práci s NChLaS,
 • nejčastější nedostatky v zajištění PLS,
 • vybrané uznané nemoci z povolání,
 • výběr a poskytování OOPP,
 • řešení přestupků.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Lektor: Ing. Zdeněk Fildán, Ing., Mgr. Jitka Fuitová; Tomaš Fencl, specialista BOZP/PO; KHS

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Právě není určený žádný termín

Potrebne dokumenty a zdroje

Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 01.09.2020 | languageCZ


Podpora Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Kontakt