Seminář Chemická legislativa - 2-denní kurz

Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".

Termín:

20.-21.10.2021: Praha nebo online přenos

Zahájeni:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata:

 • Registrace látek podle REACH (kdo, kdy)
 • Povolování a omezení podle REACH
 • Bezpečnostní list (kdo, kdy a komu)
 • Internetový prodej nebezpečných látek a směsí
 • Klasifikace chemických látek a směsí (kdo, kdy)
 • Uchovávání informací
 • Označování a balení látek a směsí
 • Informace k PBT/vPvB/POPs/rtuť (změny od 1.3.19)
 • Oznámení látek na ECHA (notifikace – praktická ukázka)
 • Oznamování nebezpečných směsí (ChLaP – praktická ukázka)
 • Bezpečnostní listy – kontrola, úprava, vytvoření
 • Zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky (v případě zájmu)

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory, prodejce a poradce. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používíní chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Jde o kurz s představením základních jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Absolvent kurzu by měl zvládnout

 • idenfikovat povinnosti při výrobě/dovozu látek či směsí
 • zpracovat oznámení směsi do databáze CHLaP
 • zpracovat české označení látky/směsi
 • zabezpečit nakládání s CHL na pracovištích
 • zpracovat/upravit bezpečnostní list z podkladů výrobce

Bonus:
Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa - přístupu k aplikaci: EKOhelp s ILNO a značením odpadů s roční platností.

Obsah kurzu

1. den: Chemická legislativa - povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh

 • Povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)
 • Bezpečnostní listy - základní povinnosti
 • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.
 • Označování podle CLP - základní info
 • Základní povinnosti související s expozičními scénáři
 • Zákon 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky - v případě zájmu

2. den: Bezpečnostní list: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

 • Označování a balení látek a směsí podle CLP - principy, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli.
 • Tvorba a kontrola bezpečnostních listů podle aktuálních předpisů (nařízení REACH, CLP) a návodů (ECHA)
 • Bezpečnostní list po 1.6.2017 podle nařízení 830/2015 a dalších novel nařízení CLP/REACH
 • Opakující chyby v bezpečnostních listech
 • Praktické příklady
 • Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů

Délka trvání:

2 dny

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

5.785 Kč/2 dny + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 7.000 Kč/2dny. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 16.09.2021 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542