Seminář Chemická legislativa v praxi

Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky.

Termín:

20.10.2021: Praha nebo ONLINE přenos

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

 • Registrace látek podle REACH (kdo, kdy)
 • Povolování a omezení podle REACH
 • Bezpečnostní list (kdo, kdy a komu)
 • Internetový prodej nebezpečných látek a směsí
 • Klasifikace chemických látek a směsí (kdo, kdy)
 • Uchovávání informací
 • Označování a balení látek a směsí
 • Informace k PBT/vPvB/POPs/rtuť (změny od 1.3.19)
 • Oznámení látek na ECHA (notifikace – praktická ukázka)
 • Oznamování nebezpečných směsí (ChLaP – praktická ukázka)
 • Zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky (v případě zájmu)

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Lektoři Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 16.09.2021 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542