Seminář Správné označování chemikálií

Stručný kurz shrnující základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny výrobce, dovozce i distributory včetně maloprodejců, kteří uvádějí na český trh chemické látky a směsi, včetně detergentů (čistidel), barev, sprejů a dalších výrobků.

Co je náplní kurzu?

  • Základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle CLP (výjimky, doplňky na štítcích, novela CLP a nové P věty) a podle dalších předpisů.
  • Vztah označování dle CLP a dle ADR.
  • Doplňující označení na obalech z jiných předpisů – aerosoly, detergenty, biocidy, zákon o ovzduší. Vícejazyčné označování.
  • Informace o UFI kódech na štítcích – podle nařízení EU 2017/542.
  • Praktické příklady označování včetně nejčastějších chyb na obalech.

Organizace

Kurz proběhne u nás v kancelářích v areálu pensionu Větrník (U Větrníku 40, 162 00 Praha 6-Břevnov). Kapacita kurzu je omezena na 6 osob. Během celého dne pro Vás bude nachystáno občerstvení a v poledne se společně vydáme na oběd do penzionu.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Právě není určený žádný termín


Prezenční | new_releasesNaposledy upraveno: 24.04.2023 | languageCZ


EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. U Královské louky 8, Praha 5, 150 00
Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542